Logo Logo
NEPŘÍMÉ GRILOVÁNÍ 160' - 260'C
  • 16. 7. 2018
  • grilovani, zahradní gril, nepřímé grilování

Zažehnutí dřeva nebo dřevěného uhlí, stejně jako v případě přímého grilování,provádíme pouze v přihrádce na oheň.

Pokud se nepoužije žádná zápalná pomůcka s chemií, může hned začít grilování.

Grilovaný pokrm vložíme do hlavní komory. Podle typu pokrmu a také podle časového plánu se pokrm položí buď blíže k přihrádce na oheň nebo dále - ve směru kouřové roury.

Žár je tím větší, čím blíže se grilovaný pokrm položí k přihrádce na oheň.

Víko přihrádky na oheň je přitom uzavřeno, aby celý žár (160' - 300'C) mohl klouzat přes grilovaný pokrm.

Větrací klapky jsou všechny zcela otevřeny, protože dobrou cirkulací vzduchu se zvyšuje teplota.

Podle druhu pokrmu a doby úpravy si zvolíme otvor - regulací větrání můžeme velmi lehce ovlivňovat teplotu.

Dbáme na to, abychom grilovaný pokrm nepokládali příliš blízko k přihrádce na oheň. Zelenina se v ideálním případě pokládá trochu doleva a uzenina nebo maso, co nejvíce doprava v hlavní grilovací komoře.

Před uzavřením poklopu počkáme na silný oheň, aby vznikl dobrý žár.

Výhody:

  • Kratší doba přípravy než při přímém grilování
  • Spálení grilovaného pokrmu je pro nepřímý způsob grilování prakticky vyloučeno
  • Dobrý vývoj chuti
  • Nevyžaduje tolik dohledu

Nevýhody:

  • Grilovaný pokrm se musí v obou případech občas obracet